Ventilatie verslaggeving

Vlaanderen wil volop inzetten op hoogwaardige ventilatie van woningen. Uit controles van ventilatiesystemen bleek dat de dossiers van bouwheren, EPB-verslaggevers en installateurs vaak niet overeenkomen. Dat leidt tot een onvoldoende luchtkwaliteit volgens de overheid.


Uit controles van ventilatiesystemen bleek dat de dossiers van bouwheren, EPB-verslaggevers en installateurs vaak niet overeenkomen. Daarom komen er binnenkort nieuwe verplichtingen.


Geen EPB-verslag zonder dat je voorontwerp de ventilatienorm haalt.


U dient een ventilatieverslaggever aan te stellen. Die is betrokken van begin tot eind: van keuze systeem tot controle van prestaties.

Daarom komt het binnenkort met nieuwe verplichtingen. Die gelden voor nieuwbouwwoningen en ingrijpende energiebesparende renovaties met een bouwaanvraag of melding vanaf 1 januari 2016.


Voorontwerp


Dit moet gebeuren voor de start van de werken. In het ventilatievoorontwerp moet je alles terugvinden over het te kiezen ventilatiesysteem. En over de impact die het op je ruimtes zal hebben. Een taak voor je architect en/of EPB-verslaggever. Dit moet hij ook allemaal visueel overbrengen op plan.


Je voorontwerp moet voldoen aan een algemene norm voor systemen voor basisventilatie in privéwoningen (STS-P 73-1). Pas wanneer dat zo is, mag je het ontwerp mee indienen met je EPB-startverklaring. Geen EPB-verslag zonder dat je voorontwerp de ventilatienorm haalt.


Ontwerpspecificaties


Eens de toekomstige eisen van je ventilatiesysteem duidelijk zijn, giet je architect/EPB-verslaggever ze in een document met ontwerpspecificaties.


Met dat document kunnen de ventilatie-installateurs de juiste offertes opstellen voor het gepaste systeem.


Verplichting 2: Prestatieverslag


Eens je woning helemaal af is, moet je in een verslag laten opnemen of je nieuwe ventilatiesysteem wel de vooropgestelde norm heeft gehaald. Dat gebeurt door een erkend ventilatieverslaggever.


Verplichting 3: Verslaggever


En die dien jij als bouwheer aan te stellen. De verslaggever moet op de hoogte zijn van alles. En dus ook alles coördineren en opvolgen. Van keuze van ventilatiesysteem, over de uitvoering (toevoer, doorvoer, afvoer) tot de controle van de prestaties.


Dit kan je architect, EPB-verslaggever, ventilatie-installateur of zelfs een studiebureau zijn. Zolang ze maar bij het bouwproces en de ventilatie betrokken zijn.


Mee in EPB-aangifte


De verslaggever stelt ook een dossier op bij het BCCA (Belgian Construction Cerfication Association). Zonder hem mag je dus evenmin een startverklaring voor je EPB-aangifte indienen. Met de nodige boetes tot gevolg.


De verslaggever moet achteraf ook de gegevens aan de EPB-man bezorgen. Die laatste neemt alles ten slotte correct op in de EPB-aangifte.


Bron: Livios.be