RIOOLKEURING

VERPLICHTE KEURING VAN PRIVEWATERAFVOER / RIOOLKEURING

Bij nieuwbouw of bij grote werken aan uw leidingnet voor de afvoer van afval- en/of regenwater, moet u de privéwaterafvoer laten keuren. Met 'privéwaterafvoer' wordt bedoeld: uw leidingen voor waterafvoer (van afvalwater en/of regenwater) tot aan de aansluiting op de openbare riolering.

Tijdens de keuring wordt gecontroleerd

  • of het afvalwater (correct) aangesloten is
    • op de openbare riolering (als de openbare weg een openbare riolering heeft)
    • in bepaalde gevallen: op de septische put of de individuele zuiveringsinstallatie
  • of regenwater en afvalwater goed gescheiden worden op het private terrein.


U moet uw privériolering laten keuren in de volgende gevallen:

  • vóór de eerste ingebruikname
  • bij belangrijke wijzigingen aan de privériolering die de werking van het openbare rioleringsnetwerk kunnen bedreigen
  • na het vaststellen van een inbreuk, op verzoek van de rioolbeheerder
  • bij het aanleggen van een gescheiden riolering in de straat, met de verplichting om af te koppelen op uw privédomein.

Deze keuring is verplicht bij alle aanvragen tot aansluiting of heraansluiting op de openbare riolering (sinds 1 juli 2011)