Blowerdoor

Een luchtdichtheids- of blowerdoortest spoort mogelijke luchtlekken in uw woning op. Beschouw het als een examen voor de aannemer. Omdat de test vrijwel elk luchtlek identificeert, leidt ze in de meeste gevallen tot een daling van het vooropgestelde E-peil.


In elk gebouw, van appartementsblok tot rijwoning, is een natuurlijke luchtstroom aanwezig. De gekozen materialen, de afwerkingsgraad en de manier waarop de aannemer alle materialen op elkaar laat aansluiten, hebben een grote invloed op deze luchtstroom. Via de luchtdichtheidstest spoort u mogelijke onnauwkeurigheden op.


Met een blowerdoortest stellen we uw woning bloot aan een over- en onderdruk. We plaatsen een grote ventilator, meestal in de voordeur en meten het luchtvolume dat ontsnapt en binnenkomt. Deze meting geeft een perfecte indicatie van het effectieve verliesoppervlak van de woning. Aangezien het luchtverlies onlosmakelijk is verbonden met het E-peil en de energiezuinigheid van de woning, is het belangrijk dat u de aannemers er attent op maakt de nodige aandacht te besteden aan een luchtdichte afwerking.


Enkele cijfers: standaard stelt de epb-verslaggever een luchtdoorlatendheid van het gebouw bij 50 Pa (Pascal) van 12 m3/(m2.h) op. Dat wil zeggen dat er door elke vierkante meter van de bouwschil 12 kubieke meter lucht ontsnapt of binnenkomt – lees: tocht. Door de luchtdichte afwerking en de nodige zorg tijdens het bouwproces kunnen we deze waarde terugbrengen tot in het beste gevallen 1 à 2 bij passieve woningen, of 3 à 5 bij een gewone woning. Dat is opmerkelijk beter dan de standaardwaarde van 12.


Omdat elke test luchtlekken nauwkeurig identificeert, verdient u sowieso de investering terug. Interesse? Neem dan contact op met VC Snauwaert via de contactpagina.