Veiligheidscoördinatie

Veiligheidscoördinatie is onze core-buisiness. Of het nu gaat van kleine verbouwingen, gevelrenovaties, nieuwbouwwoningen, verkavelingen of grote projecten. 


Advies nodig? Pieter, zaakvoerder, staat je graag bij met raad en daad. 


Geen project te klein of te groot voor ons! 


Overtuigd? Vraag dan nu je vrijblijvende offerte aan. 

Veiligheidscoördinatie

Het aanstellen van een veiligheidscoördinator is verplicht bij alle bouwwerken (zowel nieuwbouw, renovatie, verbouwing, herbouw als onderhoudswerkzaamheden) waarbij de werken uitgevoerd worden door 2 of meer aannemers, tegelijkertijd of achtereenvolgens. Elke partij die u aanspreekt om werken bij u uit te voeren wordt aanzien als aannemer, ook bij keuren elektriciteit, aansluiten nutsvoorzieningen, ...  De wetgeving rond veiligheidscoordinatie heeft als doel het aantal arbeidsongevallen op bouwwerven te verminderen en het welzijn van de werknemers te verbeteren.

Als belangrijkste regel kan men stellen dat bij werken kleiner dan 500 m² de veiligheidscoördinator aangesteld wordt door een architect, bij grotere werken wordt de VC aangesteld door de bouwheer. Wat niet wegneemt dat de bouwheer ook bij kleinere projecten zelf een VC kan aanstellen in samenspraak met de architect.


Wat zijn de taken van de veiligheidscoördinator?


    Veiligheidscoöridinatie ontwerp

    Veiligheidscoördinatie verwezenlijking

    Veiligheids- en gezondheidsplan

    Coördinatiedagboek

    Post Interventie Dossier


Op het einde van de werken, zal VC Snauwaert in samenspraak en overleg met de bouwheer, het Postinterventiedossier opmaken. Dit is het belangrijkste document dat u zal ontvangen, gezien u dit document nodig hebt bij de verkoop van woning, appartement, ... Wanneer u dit document niet kan voorleggen kan de akte bij de notaris niet verleden worden.

Veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezelijking

De veiligheidscoördinater dient er op toe te zien dat de algemene preventiebeginselen worden toegepast zowel bij het ontwerp van het bouwwerk alsook bij de verwezelijking van het bouwwerk. Dit wil zeggen dat de coördinator ruim voor het aanvangen van de bouwwerken aangesteld dient te worden.


Het is hoofdzakelijk bij de verwezelijking van het bouwwerk dat de VC in functie van de veiligheid de werken coördineert tussen de verschillende aannemers. Vb. Wanneer de aannemer ruwbouw een stelling plaats, kan in samenspraak met de daktimmerman / dakdekker gekeken worden of de stelling niet kan blijven staan, zodanig dat er geen 2 maal een stelling dient opgebouwd te worden wat natuurlijk een positieve invloed heeft op het bouwbudget.


Het veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) wordt opgesteld in het kader van de veiligheidscoordinatie bij bouwwerken. Het is een document of het geheel van documenten dat de risicoanalyse en de vast te stellen preventiemaatregelen bevat om veiligheidsrisico’s te voorkomen waaraan de werknemers kunnen blootgesteld worden.

 

Wanneer is het V&G-plan verplicht?


Een veiligheids- en gezondheidsplan  is verplicht als er werken gebeuren met een verhoogd risico (bv. gevaren van bedelving, valgevaar van 5 meter of meer, graven of werken aan putten van meer dan 1,2 meter diepte, met de montage van geprefabriceerde elementen, ...).

Het veiligheids- en gezondheidsplan is bovendien verplicht voor de bouwplaatsen waarvan de vermoedelijke duur van de werkzaamheden langer is dan 30 werkdagen en waar meer dan 20 werknemers tegelijkertijd aan het werk zijn, of waarvan het vermoedelijk werkvolume groter is dan 500 mandagen.

Voor de andere bouwplaatsen volstaat al naargelang het geval een "vereenvoudigd" veiligheids- en gezondheidsplan of een schriftelijke overeenkomst.


Wat elementen worden er opgenomen in het V&G-plan?


Een inventaris van de risico's

De vastgestelde preventiemaatregelen

Lijst met de namen en adressen van alle betrokken partijen: opdrachtgevers, aannemers, bouwdirecties, VC ontwerp en verwezelijking, ...  (Naargelang de vordering van het bouwproces wordt deze lijst aangevuld)


Coördinatiedagboek

Tijdens de verwezelijking van het bouwwerk wordt een coördinatiesdagboek opgesteld. Het coördinatiedagboek is opgebouwd uit het geheel van alle werfverslagen opgesteld door de veiligheidscoördinator.


In het Coördinatiedagboek worden hoofdzakelijk volgende elementen opgenomen:

Lijst van alle betrokken partijen (zoals ook terug te vinden in het V&G-plan)

Beslissing, vaststellingen en gebeurtenissen die belangrijk zijn in zake de veiligheid voor de verwezelijking van het bouwwerk.

Opmerkingen gemaakt tussen alle tussenkomende partijen ook tussen de verschillende aannemers en de daaraan    gegeven gevolgen1.

Verslagen van de vergaderingen van de coördinatiestructuur


Post Interventie Dossier

Het Post Interventie Dossier is het belangrijkste document dat u van de veiligheidscoördinator zal ontvangen tijdens het bouwproces. Dit document dient u te bewaren zolang u in uw woning woont, bij de verkoop van de woning hebt u dit document nodig bij de notaris. Zonder dit document kan de akte niet verleden worden, dus kan de woning in principe niet verkocht worden.


Het PID bevat volgende elementen:

De achitecturale plannen

De As-build plannen van aannemers

technische fiches van gebruikte materialen / toestellen

Schema's van de technieken

Keuringsattesten

Onderhoudsaanbevelingen

Hersamenstellen Postinterventiedossier bij verkoop woning.  

Uw woning wordt verkocht maar het Post Interventie Dossier ontbreekt? Dan kunnen wij het PID hersamenstellen op vraag van verkoper of notaris. Zonder PID kan een woning (gebouwd / verbouwd na 2001) namelijk niet verkocht worden. 


Het PID is verplicht op bouwplaatsen en bij elke verkoop van een woning of appartement in België

  • waarvan de bouw is begonnen na 1 mei 2001
  • of waaraan werken zijn uitgevoerd sinds 1 mei 2001 door één of meer aannemers.


Samen met de eigenaar gaan we op zoek naar beschikbare documenten, plannen, facturen, gegevens aannemers enzovoort. Het hersamenstellen van een PID is niet eenvoudig en neemt tijd in beslag, de kostprijs zal afhangen van welke informatie de eigenaar ons kan bezorgen.